Správa zákazníkov

V súčasnosti, keď žijeme v ére  globalizácie, ktorá zasahuje do všetkých oblastí spoločenského života, už nestačí iba poskytovať svojim zákazníkom kvalitné služby či výrobky, dosahovať čo najnižšie náklady a tešiť sa z čo najväčšieho zisku. V dnešnej dobe je čoraz dôležitejšie starostlivosť o zákazníka. Správa zákazníkov je to, čo robí z priemernej firmy tú najlepšiu, so silnou trhovou pozíciou a širokou škálou zákazníkov.

Správa zákazníkov poskytuje spoločnostiam prehľad o zákazníkoch súčasných aj potenciálnych, o ich nákupným zvyklostiach, preferenciách či očakávaniach. Správa zákazníkov sa datuje na Slovensku v dvoch obdobiach. Prvé je obdobie pred zavedením CRM – teda riadenia vzťahov so zákazníkmi a po zavedení CRM.

Zákazníci kontaktujú spoločnosti denne či už telefonicky, e-mailom, osobne alebo prostredníctvom sociálnych sietí, s najrozličnejšími požiadavkami. Požadujú nové cenníky alebo zmenu fakturačných údajov a poverený pracovník sa začína strácať v kope lístočkov a prísľubov jednotlivým zákazníkom, že vyrieši práve ich požiadavky. Bez dobrej platformy, ktorá by zachytávala komunikáciu so všetkými zákazníkmi a ktorá by triedila informácie sa ľahko môže stať, že zákazník prejde ku konkurencii. Takáto alternatíva je samozrejme pre spoločnosti neprijateľná a preto sa riadenie vzťahov so zákazníkmi stalo kľúčovým predpokladom úspešného podnikania. Správa zákazníkov v podobe kvalitných a podrobných informácií je predpokladom úspechu každej firmy.

Po zavedení CRM sa správa zákazníkov dostáva úplne iné rozmery. Všetky informácie sú na jednom mieste a vy nemusíte hľadať samolepiace papieriky s informáciami o klientovi, ktorý vám akurát telefonuje a niečo od vás potrebuje. Stačí otvoriť program a vybrať zo zoznamu zákazníkov danú zložku, kde máte k dispozícii možné alternatívy, návrhy či schválené ceny, týkajúce sa daného zákazníka.

agent-18707_1280