Prehľad vo vzťahu k zákazníkom je veľmi dôležitý

Máte firmu, väčšiu či menšiu a vskutku prirodzene prichádzate do kontaktu so zákazníkmi? V tom prípade si pevne veríme uvedomujete potrebu selekcie zákazníkov v tom zmysle, aby ste vedeli, s ktorým zákazníkom ste ako komunikovali a čo ste mu ponúkali, prípade v ideálnom prípade samozrejme aj predali. Ak v tom budete mať chaos a bude vám schádzať organizovaný systém, ľahko sa stane, že jedného zákazníka dvakrát oslovíte s tou istou ponukou, čo vyznie veľmi neseriózne a rozhodne negatívne. Preto stojí za to spravovať zákazníkov prehľadne, jednoducho a tak, aby ste sa v celom systéme bez väčších problémov vyznali. Ako na to? Čítajte ďalej!

CRM (Customer Relationship Management) sa stal nástrojom, ktorý v posledných rokoch využíva množstvo slovenských aj nadnárodných firiem na efektívnu a prehľadnú správu zákazníkov. CRM má samozrejme rôzne podoby a často sa líši doslova od firmy ku firme, spoločným menovateľom však je, že uchováva všetky informácie o kontaktoch so zákazníkmi. Ak teda máte vy dnes stretnutie s potenciálnym klientom a údaje z neho zapíšete do CRM, tak sa môžete spoľahnúť, že ich tam nájde aj človek, ktorý pôjde na stretnutie do tej istej firmy o rok neskôr. Význam CRM je aj pri veľkých firmách, ktoré majú viacero pobočiek. Opäť je veľmi nešťastné, ak si pobočky navzájom kradnú zákazníkov, a zamedziť má tomu práve efektívna a kvalitná správa zákazníkov. Systémy na správu zákazníkov už v dnešnej dobe ponúka množstvo firiem špecializovaných na informačné technológie. Samozrejme, zo začiatku to chce investíciu, tá sa vám však potom vráti v lepšej výkonnosti firmy a snáď aj vo väčších tržbách. On-line správu zákazníkov si môžete do svojej firmy zabezpečiť veľmi jednoducho, a síce prostredníctvom internetu, kde si ju môžete objednať a zaplatiť práve na stránkach firiem, ktoré realizujú tieto technologické riešenia pre slovenské firmy.

money-256319_1280