Prečo implementovať CRM systémy do spoločnosti?

home-office-336373_1280

V živote všeobecne platí, že najlepšie rozumieme tomu, čo najlepšie poznáme. Neplatí to len v súkromnom živote, ale aj v biznise. Firmy najlepšie rozumejú tým zákazníkom, ktorých najlepšie poznajú. Základ úspechu firmy teda nespočíva v dnešnej dobe iba v minimalizácii nákladov či maximalizácii zisku. Základ úspechu každej firmy spočíva v zákazníkoch.

Na komplexné a automatické spoznávanie zákazníkov dnes slúžia CRM systémy, ktoré mali v minulosti svojich predchodcov. Klasickým a najstarším príkladom bol systém papierovej databázy. Hoci mal svoje výhody, ktoré spočívali napríklad v nezávislosti od výpočtovej techniky a jednoduchého  ukladania dokumentov, tento systém v konečnom dôsledku prevalcovali jeho nedostatky. Medzi najväčšie nevýhody papierovej databázy patrí nulová možnosť automatizácie činností. CRM systémy môžeme chápať dvomi spôsobmi, a to ako Business Intelligence, ktorý podáva rôzne pohľady na dáta uložené v databáze. Druhý spôsob uvažuje s CRM systémom ako s Complaint Management, pod ktorým rozumieme akýsi manažment sťažností.

V súčasnosti si väčšina spoločností volí CRM systémy, ktoré sa stali akýmsi hitom, ktorý sľuboval zvýšenie obratu, získanie nových a udržanie starých zákazníkov, ako aj šetrenie nákladov a zvyšovanie produktivity práce. CRM systémy sa zaoberajú zvládnutím všetkých vzťahov, ktoré súvisia so zákazníkmi a najmä komunikácie so zákazníkmi. Existuje viacero informačných systémov, ktoré implementujú CRM systémy a umožňujú zaznamenávať celý predajný proces, a to od prvého kontaktu s daným zákazníkom až po fakturáciu. CRM systémy sú  zjednodušene povedané veľké databázy zákazníkov, ktoré umožňujú danej firme presne a rýchlo reagovať na osobitné požiadavky, želania či sťažnosti jednotlivých zákazníkov. Vo všeobecnosti považujeme CRM systémy za systémy, ktoré sa prioritne zameriavajú na udržanie stálych zákazníkov.