Latest Posts

Prečo implementovať CRM systémy do spoločnosti?

0
V živote všeobecne platí, že najlepšie rozumieme tomu, čo najlepšie poznáme. Neplatí to len v súkromnom živote, ale aj v biznise. Firmy najlepšie rozumejú tým zákazníkom, ktorých najlepšie poznajú. Základ úspechu firmy teda nespočíva v dnešnej dobe iba

Prehľad vo vzťahu k zákazníkom je veľmi dôležitý

0
Máte firmu, väčšiu či menšiu a vskutku prirodzene prichádzate do kontaktu so zákazníkmi? V tom prípade si pevne veríme uvedomujete potrebu selekcie zákazníkov v tom zmysle, aby ste vedeli, s ktorým zákazníkom ste ako komunikovali a čo ste mu

Aké výhody prinesie CRM systém vašej firme?

0
Customer Relationship Management, skrátene CRM, je pomenovanie pre oblasť riadenia, ktorá je zameraná na vzťahy so zákazníkmi. Mnohé firmy a organizácie majú k dispozícii svoj vlastný CRM systém, ktoré dokáže zaznamenať celý proces vzťahov so

Aké funkcie má Microsoft Sharepoint?

0
Microsoft Sharepoint je rozhranie určené na vytváranie webov organizácií. Microsoft Sharepoint môžete však využívať aj na ukladanie, usporiadavanie a zdieľanie rôznych informácií, pričom prístup k nim máte z takmer akéhokoľvek zariadenie. Jediné, čo vám k prístupu treba, je

Zakúpte si systém na riadenie vzťahov so zákazníkmi

0
Máte už väčšiu firmu, v ktorej sa neustále ,,točia“ objednávky, dodávky, faktúry a vy už máte niekedy naozaj pocit, že vám to obrazne povedané prerastá cez hlavu? V tom prípade asi aj úplne prirodzene trochu stratíte prehľad

Správa zákazníkov

0
V súčasnosti, keď žijeme v ére  globalizácie, ktorá zasahuje do všetkých oblastí spoločenského života, už nestačí iba poskytovať svojim zákazníkom kvalitné služby či výrobky, dosahovať čo najnižšie náklady a tešiť sa z čo najväčšieho zisku. V dnešnej dobe je

V čom spočíva na kvalitu zameraný vývoj mobilných aplikácií?

0
Vývoj mobilných aplikácii predstavuje reťaz na seba naväzujúcich aktivít, ktoré, počínajúc analýzou a návrhom aplikácie, cez realizáciu, až po testovanie a projektový manažment, vyžadujú čo najvyššiu precíznosť a profesionalitu, keďže každý spomedzi krokov v rámci vývojového cyklu sa

Systém pre vzťahy so zákazníkmi ma svoj nesporný zmysel

0
Customer relationship management (CRM) znamená vo voľnom preklade manažment vzťahu so zákazníkmi. A presne v tom spočíva hlavná úloha systému CRM – v prehľadnom usporiadaní jednotlivých kontaktov, komunikácií či absolvovaných stretnutí. Prehľadnosť a systém sú neuveriteľne dôležité, často

Microsoft SharePoint – aplikačná platforma pre web.

0
Pojem Microsoft SharePoint určite mnoho z vás nepozná, preto si ho v nasledujúcich pár riadkoch charakterizujeme. Microsoft SharePoint možno charakterizovať ako ucelenú platformu všetkých nástrojov potrebných pre podnikovú spoluprácu, pre prácu s dokumentmi, alebo informáciami. Poskytuje prostredie

Čo sú CRM systémy a ako sa využívajú?

0
Customer relationship management, teda v skratke CMR, predstavuje riadenie vzťahov so zákazníkmi. Manažmentom a podnikateľským prístupom je orientovaný na zákazníka a vyznačuje sa aktívnou tvorbou a hlavne udržiavaním dobrých vzťahov so zákazníkmi. CRM systémy možno tiež považovať za