V súčasnosti, keď žijeme v ére  globalizácie, ktorá zasahuje do všetkých oblastí spoločenského života, už nestačí iba poskytovať svojim zákazníkom kvalitné služby či výrobky, dosahovať čo najnižšie náklady a tešiť sa z čo najväčšieho zisku. V dnešnej dobe je