Vývoj mobilných aplikácii predstavuje reťaz na seba naväzujúcich aktivít, ktoré, počínajúc analýzou a návrhom aplikácie, cez realizáciu, až po testovanie a projektový manažment, vyžadujú čo najvyššiu precíznosť a profesionalitu, keďže každý spomedzi krokov v rámci vývojového cyklu sa