Customer relationship management (CRM) znamená vo voľnom preklade manažment vzťahu so zákazníkmi. A presne v tom spočíva hlavná úloha systému CRM – v prehľadnom usporiadaní jednotlivých kontaktov, komunikácií či absolvovaných stretnutí. Prehľadnosť a systém sú neuveriteľne dôležité, často