Vlastné podnikanie je často pomerne zložité a nie vždy prebieha úplne hladko. Okrem všetkých potrebných záležitostí týkajúcich sa výroby či finančného zabezpečenia treba dbať aj na vytváranie si dobrého mena a určitú publicitu. Tá sa realizuje