Pojem Microsoft SharePoint určite mnoho z vás nepozná, preto si ho v nasledujúcich pár riadkoch charakterizujeme. Microsoft SharePoint možno charakterizovať ako ucelenú platformu všetkých nástrojov potrebných pre podnikovú spoluprácu, pre prácu s dokumentmi, alebo informáciami. Poskytuje prostredie