Customer relationship management, teda v skratke CMR, predstavuje riadenie vzťahov so zákazníkmi. Manažmentom a podnikateľským prístupom je orientovaný na zákazníka a vyznačuje sa aktívnou tvorbou a hlavne udržiavaním dobrých vzťahov so zákazníkmi. CRM systémy možno tiež považovať za