.NET možno charakterizovať ako názov, ktorý zastrešuje technológie v softvérových produktoch, ktoré vytvárajú platformu dostupnú pre Web, Windows a tiež Pocket PC. Za základný komponent sa považuje Microsoft .NET Framework – je to vlastne prostredie, ktoré