Latest Posts

Informačné systémy v podnikoch

0
Informačné systémy podniku možno charakterizovať ako súhrn všetkých informácií v podniku a rôzne spôsoby ich analyzovania, spracovania a podobne. Manažovanie a spracovanie informácií je v podnikoch skutočne veľmi dôležité. O informácie je dôležité sa starať od ich nadobudnutia, cez ich

Starostlivosť o zákazníkov

0
Efektívne riadenie vzťahov so zákazníkmi je v rôznych firmách a spoločnostiach veľmi dôležité. K tomu, aby boli obchodné prípady efektívne, je potrebné venovať pozornosť aj vzťahom s klientmi a zákazníkmi. Ak je systém správy zákazníkov účinný, tak si firma,